تبریک علی کریمی

تبریک علی کریمی برای هتریک قهرمانی پرسپولیس

تبریک علی کریمی برای هتریک قهرمانی پرسپولیس به گزارش نازشو بعد قهرمانی دیشب پرسپولیس برای سومین بار پیاپی هنرمندان و افراد مشهور زیادی این هتریک قهرمانی را تبریک گفتن اما خیلی از هواداران سرخ پوش منتظر تبریک علی کریمی بودند…