برتری بایدن در بین هنرمندان هالیوودی

برتری بایدن در بین هنرمندان هالیوودی

برتری بایدن در بین هنرمندان هالیوودی مثل سال 2016 این بار هم در بین هنرمندان حزب دموکرات طرفدران بیشتری را به خود جذب کرده است و بیشتر هنرمندان مشهور از آقای باید حمایت کردند و اندک افرادی پیدا شدند که…