طول عمر ایمپلنت های دندانی

طول عمر ایمپلنت های دندانی

طول عمر ایمپلنت های دندانی متخصص جراحی لثه ضمن تشریح محورهای نوزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران گفت: موضوعات نوین تشخیصی و درمانی مرتبط با حفظ نسوج اطراف دندان و تکنیک‌های جدید ایمپلنت دندان است. این متخصص جراحی لثه با اشاره…