خداحافظی سید جلال حسینی

خداحافظی سید جلال حسینی تکذیب شد

خداحافظی سیدجلال حسینی تکذیب شد بعد از افتخارات پرسپولیسی در این فصل شایعه هایی درباره خداحافظی سیدجلال حسینی در رسانه و فضای مجازی پخش شد که همه آن از جوک هایی منش گرفته بودن که درباره شوخی با سید جلال…