ویدئو: گلهای پرسپولیس به پیکان توسط پاکدل و نعمتی

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با پیکان دو بر صفر جلوست. ویدئوی گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید: گل اول توسط پاکدل:   گل دوم توسط نعمتی:     Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: گل های پرسپولیس به آلومینیوم توسط پهلوان و ترابی

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با آلومینیوم دو بر یک جلو است. ویدیوی گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید: گل اول توسط پهلوان:   گل دوم توسط ترابی:     Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: خلاصه بازی برگشت پرسپولیس ۱-۱ استقلال

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس مقابل استقلال در بازی برگشت لیگ ۲۱ به تساوی رسید. ویدیوی خلاصه بازی و گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید: گل اول توسط نعمتی:   خلاصه بازی:     Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: خلاصه بازی برگشت نفت مسجدسلیمان ۱-۲ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه برگشت لیگ ۲۱ با نفت م س دو بر صفر برنده شد. ویدیوی خلاصه بازی و گل های پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط اسدی:

 
گل دوم توسط اسدی:

 
خلاصه بازی:

 
  Read more…

This arti…

ویدئو: خلاصه بازی پرسپولیس ۳-۱ مس رفسنجان

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه برگشت با مس سه بر یک برنده شد. ویدیوی خلاصه بازی و گل های پرسپولیس را اینجا تماشا کنید: گل اول توسط عبدی:   گل دوم توسط کامیابی نیا:   گل سوم توسط عبدی:   خلاصه بازی:     Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: گل اول پرسپولیس به گل گهر توسط پاکدل

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با گل گهر یک بر یک مساوی است. ویدیوی گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید: گل اول توسط پاکدل     Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: گل اول پرسپولیس به آلومینیوم توسط حامد پاکدل

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با آلومینیوم با یک گل پیش افتاده. ویدیوی گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط پاکدل

 
  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: خلاصه بازی نساجی ۱-۳ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با نساجی سه بر یک برنده شد. خلاصه بازی و گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط کامیابی نیا

 
گل دوم توسط امیری

 
گل سوم توسط پاکدل

 
خلاصه بازی:

&nbsp
  Read more…

ویدئو: خلاصه بازی برگشت پرسپولیس ۱-۰ فولاد

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه هفته شانزدهم مقابل فولاد پیروز شد. ویدئوی خلاصه بازی و گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط عبدی:

 
خلاصه بازی:

 
  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز

ویدئو: خلاصه مسابقه جام حذفی ذوب آهن ۰-۳ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه جام حذفی سه بر صفر ذوب آهن را شکست داد. خلاصه بازی و گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط امیری:

 
گل دوم توسط عبدی:

 
گل سوم توسط عبدی:

 
خلاصه بازی:

 
  Read more…..