مشکل فردوسی پور با پرسپولیس

مشکل فردوسی پور با پرسپولیس چیست؟

چند سالی است که عادل فردوسی پور موضوع جنجالی ترین برنامه خود پرسپولیس قرار می دهد و در یک سال گذشته قبل از بازی های پرسپولیس حواشی را پیش می کشد که شاید فقط قصد آن درست کردن حاشیه است…

محسن ربیع خواه

حمایت کامل هواداران از محسن ربیع خواه

حمایت کامل هواداران از محسن ربیع خواه به گزارش نازشو – بحث های یک ماه گذشته فوتبال ما تقریبا به انتقادات عادل فردوسی پور به محسن ربیع خواه بر می گردد. بازیکنی که عادل فردوسی پور با تیکه های مختلف…