ترفند های استوری در واتساپ - ترفند واتساپ

ترفند واتساپ تبدیل ویدیو به گیف

ترفند واتساپ تبدیل ویدیو به گیف واتساپ پیام رسان محبوبی که کم کم دوباره محبوبیت خود را در ایران احیا کرده است بعد فیلتر تلگرام دوباره این پیام رسان اولین گزینه برای کوچ کاربران بود. اما مشکلاتی در واتساپ همیشه…