مسواک زدن زیاد 2019

مسواک زدن زیاد ممنوع!

مسواک زدن زیاد ممنوع! بعداز اینکه یک زمانی از بسیاری جا توصیه می شد که روزی سه بار حتما مسواک بزنید اما الان مسواک زدن زیاد را بسیاری از پزشکان خطرناک دانسته اند و در تحقیقات جدید انجام شده است…