جاذبه های شهر وان

جاذبه های شهر وان را بشناسید

جاذبه های شهر وان شهر وان یکی از زیباترین شهر های ترکیه است اسن شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار دارد به همین دلیل سالانه مسافران و گردشگران زیادی به این شهر سفر میکنند تا از جاذبه های…