جذب آهن

راه های جذب آهن مواد غذایی گیاهی در بدن

جذب آهن یکی از بیماری های که هرروز در حال افزایش است کم خونی به علت کمبود آهن است. جذب آهن مواد غذایی کمک بسیاری به رفع این مشکل می کند مخصوص به دختر و پسران جوان که دچار کمبود…