خریدار رسمی پرسپولیس

خریدار رسمی پرسپولیس اعلام آمادگی کرد.

خریدار رسمی پرسپولیس اعلام آمادگی کرد. به گزارش نازشو – با باز شدن دوباره پرونده خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و استقلال هر روز صحبت از افرادی می شود که خریدار این دو باشگاه هستند اما یکی از مجموعه های که…