توجیه مهدی تاج -سرمربیگری مارک ویلموتس

آغاز دوران سرمربیگری مارک ویلموتس در تیم ملی ایران

آغاز دوران سرمربیگری مارک ویلموتس در تیم ملی ایران به گزارش نازشو – بعد از کلی حاشیه و حرف حدیث ها بلاخره سرمربی جدید تیم ملی قرارداد خود را امضا کرد. و از امروز آغاز دوران سرمربیگری مارک ویلموتس بلژیکی…