غذای شرقی

غذای شرقی خوشمزه با مرغ

غذای شرقی خوشمزه با مرغ امروز قصد داریم یک غذای شرقی را به شما آموزش دهیم که به ذائقه ایرانی ها می خورد. و غذایی تقریبا آشنا شاید برای ما باشد اما به نوعی خاص و به سبک شرق آسیایی…