دندان درد

جلوگیری از دندان درد با تغذیه مناسب

دندان درد بیشتر مردم وقتی دندان درد به سراغشان میاد تعجب می کنند و وقتی به دندان پزشک مراجعه می کنند می گویند ما روزانه سه بار مسواک می زنیم از نخ دندان استفاده می کنیم ولی بازهم دندان درد…