اسفناج و ماست

چرا نباید اسفناج و ماست را باهم بخوریم

اسفناج و ماست اسفناج با ماست یکی از غذا هایی است که بسیاری علاقه زیادی به خوردن آن دارند چون از نظر آن ها هم اسفناج خیلی مفید است و هم ماست و این کاملان درست هر دو این ها…