استقلال شفر

استقلال شفر گرفتار بحران درون تیمی

استقلال شفر گرفتار بحران درون تیمی به گزارش نازشو – بعد از بازی استقلال و ماشین سازی تبریز اعتراض شدید هواداران به کادرفنی و بازیکنان به بالاترین حد یک سال نیم گذشته خود رسید. تا جایی که شفر هم از…