شرکت آمازون

چالش جدید شرکت آمازون در سال 2019

چالش جدید شرکت آمازون در سال 2019 به گزارش نازشو – شرکت بزرگ آمازون که یکی از بزرگترین سایت های فروش انواع کالا در جهان می باشد. در چالش جدید خود قصد دارد عرضه مواد غذایی را بصورت گسترده در…