پایتخت سینمایی

پایتخت سینمایی شاید برای ماه رمضان!

پایتخت سینمایی شاید برای ماه رمضان! بعد از اینکه خبر ساخت نسخه سینمایی سریال جذاب پایتخت منتشر شد و بعد از آن استارت کار خورد شد اما خبر بد فوت خشایار الوند نویسنده خوب سریال پایتخت که در حال نوشتن…