جشنواره فجر 96

7 فیلمی که در جشنواره فجر 96 سرصدا کرد را بشناسید.

5 فیلمی که در جشنواره فجر 96 سرصدا کرد را بشناسید. به گزارش نازشو – جشنواره فجر 96 هم چند روزی است که آغاز شده است و در این چند و اکران های فیلم ها تا حدودی فیلم های موفق…