کمدی جدید ایرانی به ایستگاه پایانی ساخت رسید

کمدی جدید ایرانی به ایستگاه پایانی ساخت رسید یکی از فیلم های سینمایی که امسال بسیاری از مخاطبان منتظر آن هستند فیلم سینمایی شیشلیک محمد حسین مهدویان کارگردان جوانی که تمام فیلم هایی که ساخته است توانست است طیف بزرگی…