پروژکتور های شرکت سونی

انقلابی جدید در پروژکتور های شرکت سونی 2018

انقلابی جدید در پروژکتور های شرکت سونی 2018 به گزارش نازشو –  شرکت سونی که در ساخت پروژکتور های شرکت سونی فوق العاده با کیفیت مشهور است. در نمایشگاه جدید که در برلین برگزار شد. سر صدای زیادی به پا کرد…