آپدیت جدید تلگرام

آپدیت جدید تلگرام با قابلیت جدید

آپدیت جدید تلگرام با قابلیت جدید به گزارش نازشو – با اینکه تلگرام در ایران فیلتر است اما هنوز این پیام رسان پر استفاده ترین پیام رسان در ایران می باشد و تلگرام در جدیدترین بروزرسانی خود چند قابلیت جدید…