گوشی های 5G

قابلیت های گوشی های 5g

قابلیت های گوشی های 5g در کشور های پیشرفته کم کم شبکه نسل پنجم در حال پیاده سازی تجاری است و بیشتر کشور ها تا سال 2021 از این نسل از شبکه را استفاده خواهند کرد. اما قبل از پیاده…