فوتبال ساحلی

ادامه قدرت نمایی های تیم فوتبال ساحلی در جهان

ادامه قدرت نمایی های تیم فوتبال ساحلی در جهان به گزارش نازشو – تیم فوتبال ساحلی ایران چند سالی است که قدرت اول آسیا و یکی از قدرتمند ترین تیم های دنیا محسوب می شود. و در تمام مسابقات این…