چرا کودکمان قهر میکند؟

علت قهر کردن کودکان چیست؟ قهر کودکان، یکی از چالش هایي اسـت کـه والدین و بیشتر از ان،کودکان رابا مشکل مواجه کرده اسـت. امروزه این مشکل درخانواده ها بسیار بیشتر شده اسـت و نگران کننده اسـت؛ زیرا تأثیر بسیار بدی بر سلامت خانواده و همچنین تربیت فرزند دارد.     قهر کردن کودکان بـه صورت […]

نوشته چرا کودکمان قهر میکند؟ اولین بار در تالاب. پدیدار شد.