پیشگیری از قوز کمر

راه های پیشگیری از قوز کمر

به گزارش نازشو یکی از مشکلایت که بیشتر کودکان و نوجوانان را تهدید می کند قوز کمر است که علت های مختلفی دارد که می توان از آن در سنین پایین پیشگیری کرد اما با بی توجه ای به این…