قیمت نان 96 مشخص شد.

به گزارش نازشو – هفته گذشته با اعلام اخباری مواجعه شدیم درباره گران شدن نان و این اخبار سریع در میان مردم پخش و همه منتظر بودند که قیمت نان چقدر افزایش پیدا خواهد کرد این موضوع باعث اعتراض برخی…