متن دلتنگی برای برادر عزیزم به همراه عکس + عکس نوشته دلتنگی

متن های زیبا مناسب برای برادر + عکس نوشته های دلتنگی The photo frame of my childhood wouldn’t have been perfect if it didn’t have a my life biggest strength in it my brother  ترجمه: قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود اگر بزرگترین نیروی زندگی ام «برادرم» در ان حضور نداشت… در ادامه متن […]

نوشته متن دلتنگی برای برادر عزیزم به همراه عکس + عکس نوشته دلتنگی اولین بار در تالاب. پدیدار شد.