محرومیت گادوین منشا

حکم نهایی محرومیت گادوین منشا چه شد؟

حکم نهایی محرومیت گادوین منشا چه شد؟ به گزارش نازشو –  بعد برخورد منشا با یک هوادار که موجب محرومیت گادوین منشا از سوی کمیته اخلاق شد. بعد از حضور نماینده باشگاه استقلال و منشا در کمیته اخلاق و ارائه…