استقلال شفر

استقلال وینفرد شفر درگیر چالش های جدید

استقلال وینفرد شفر درگیر چالش های جدید به گزارش نازشو – استقلال که در چند بازی گذشته توانست است فوق العاده عمل کند و خرید های نیم فصل استقلال بسیار در نتایج استقلال موثر بودند و استقلال را دوباره احیا…