فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی در کنار همکار جدید

فرهاد مجیدی در کنار همکار جدید به گزارش نازشو در این پست عکس فرهاد مجیدی در کنار سرمربی استقلال تهران یعنی وینفرد شفر را مشاهده می کنید. مجیدی بعد از کلی داستان های مختلف به سمت مربی استقلال منصوب شد تا…