جدا شدن پاتوسی

جدا شدن پاتوسی از استقلال شایعه یا واقعیت!

جدا شدن پاتوسی از استقلال شایعه یا واقعیت!  یکی از دست آورد های شفر در استقلال آوردن پاتوسی به این تیم بود. بازیکن بسیار خلاق و تاثیر گذار که از نیم که به تیم اضافه شد باعث رشد استقلال شد…