بهانه دست کی روش

شفر بهانه دست کی روش داد

شفر بهانه دست کی روش داد به گزارش نازشو – دیگر مشکلات بین کی روش و برانکو از رسانه ها به فدارسیون و باشگاه رسیده است. این مشکلات که رسانه بسیار به آن دامن زدند به حد بسیار بالایی رسیده…