شجاع خلیل زاده

شجاع خلیل زاده : از لحاظ بدنی بسیار آماده هستیم.

شجاع خلیل زاده : از لحاظ بدنی بسیار آماده هستیم. به گزارش نازشو – شجاع خلیل زاده در آستانه بازی پرسپولیس و الدحیل در مصاحبه ای اعلام کرد که از لحاظ بدنی بسیار آماده هستیم. و این بخاطر مربی بدنساز…