گرفتگی بینی

گرفتگی بینی در روز های شیوع کرونا نشانه چیست؟

گرفتگی بینی در روز های شیوع کرونا نشانه چیست؟ این روز ها بسیاری از افراد به علت های گوناگون به پزشک ها عمومی و متخصص های حلق و بینی مراجعه می کنند برای اینکه حس بویایی یا چشایی خود را…