دستمزد بازیگران ایرانی

دستمزد بازیگران واقعیت یا دروغ بزرگ

به گزارش نازشو – چند روزی است که درباره دستمزد بازیگران خبر هایی در رسانه های معتبر منتشر می شود که این دستمزد ها بسیار نجومی به نظر می رسد حال تا چقدر این قیمت واقعیت دارد را تا به…