ستاره جوان تیم ملی

ستاره جوان تیم ملی ازدواج کرد.

به گزارش نازشو –  علی قلی زاده ستاره جوان تیم ملی ایران که به تازگی هم لژیونر شده است و در تیم شارلوا  بلژیک بازی می کند خبر از ازدواج اش در صفحه رسمی اش داد. این بازیکن جوان که…