ورزشگاه آزادی

کلیپ ورزشگاه آزادی بازسازی شده برای فینال آسیا

کلیپ ورزشگاه آزادی بازسازی شده برای فینال آسیا به گزارش نازشو – با رسیدن پرسپولیس به فینال آسیا و بجز سر زبان افتادن دوباره نام ایران در آسیا و بالا رفتن شور شوق در فوتبال ایران مزیت دیگری هم داشت…