نماینده فیفا

ناظر فیفا در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران و کامبوج

ناظر فیفا در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران و کامبوج فیفا ناظر خود را برای دیدار ایران و کامبوج که قرار است بانوان در این بازی حضور پیدا کنند را به تهران فرستاد تا از نزدیک بر ورود بانوان نظارت…