تیکه بی مزه ساشا سبحانی به پرستو صالحی

تیکه بی مزه ساشا سبحانی به پرستو صالحی

تیکه بی مزه ساشا سبحانی به پرستو صالحی در فضای مجازی بعد از اینکه خانم پرستو صالحی یکی از بازیگران کشورمان در صفحه مجازی خود اعلام کرد که با توافق که بین خودش و نامزد اش به وجود آمده است…