عشق واقعی

عشق واقعی از نگاه محمد علیزاده

عشق واقعی از نگاه محمد علیزاده خواننده در این پست وب سایت نازشو یک تیکه از صحبت های محمد علیزاده در کنسرت اش درباره عشق واقعی را قرار دادیم. شاید جالب باشد معنی عشقِ واقعی از خواننده ای که بی…

هنر جدید استاد خیابانی

هنر جدید استاد خیابانی اینبار آلمانی حرف زدن

هنر جدید استاد خیابانی اینبار آلمانی حرف زدن به گزارش نازشو – شاید بار ها جواد خیابانی باعث خنده و حتی گریه شما شده است این مرد بزرگ حرفه ای گزارشگری که چند وقت پیش بخاطر حرفه ای حرف نزدن…