پزشک فداکار ایرانی

پزشک فداکار ایرانی

پزشک فداکار ایرانی ویدیو کوتاه جدیدی در شبکه های اجتماعی مورد علاقه عموم مردم قرار گرفته است این ویدیو مصاحبه کوتاه بدون تعارف با یک پزشک فداکار ایرانی است که برای بسیاری از عمل های جراحی خود پولی دریافت نمی…