محمد نادری

محمد نادری گزینه مورد نظر پرسپولیس را بشناسید.

محمد نادری گزینه مورد نظر پرسپولیس را بشناسید. محمد نادری بازیکن اهل تبریز و 22 ساله است. او سابق بازی در تیم جوانان سایپا ، جوانان مقاوت تهران ، تراکتورسازی تبریز ، نساجی مازندران را در کارنامه دارد در ادامه…