پلنگ مازندران پس از گرفته شدن در قائمشهر تلف شد

کشته شدن یک قلاده پلنگ سرگردان در مازندران در قائمشهر که باعث وحشت ساکنان شده بود.   یک قلاده پلنگ ۴ تا ۵ ساله حوالی ساعت پنج و نیم صبح  یکشنبه ۴ اردیبهشت 1401 وارد محدوده شهر قائمشهر شده و موجب ترس و نگرانی مردم شد.   این پلنگ در خیابان ساری شهرستان قائمشهر نخستین […]

نوشته پلنگ مازندران پس از گرفته شدن در قائمشهر تلف شد اولین بار در تالاب. پدیدار شد.

پلنگ مازندران پس از گرفته شدن در قائمشهر تلف شد

کشته شدن یک قلاده پلنگ سرگردان در مازندران در قائمشهر که باعث وحشت ساکنان شده بود.   یک قلاده پلنگ ۴ تا ۵ ساله حوالی ساعت پنج و نیم صبح  یکشنبه ۴ اردیبهشت 1401 وارد محدوده شهر قائمشهر شده و موجب ترس و نگرانی مردم شد.   این پلنگ در خیابان ساری شهرستان قائمشهر نخستین […]

نوشته پلنگ مازندران پس از گرفته شدن در قائمشهر تلف شد اولین بار در تالاب. پدیدار شد.