حضور پورعلی گنجی

حضور پورعلی گنجی در پرسپولیس بازهم منتقی شد

حضور پورعلی گنجی در پرسپولیس بازهم منتقی شد به گزارش نازشو تقریبا چند فصلی است که وقتی فصل نقل و انتقالات شروع می شود یکی از گزینه های که برای پرسپولیس برای لیست خرید پرسپولیس منتشر می شود مرتضی پورعلی…