افزایش کیفیت اسپرم

افزایش کیفت اسپرم با مصرف گوجه فرنگی

افزایش کیفت اسپرم با مصرف گوجه فرنگی طبق تحقیقات جدید که صورت گرفته است محققان ادعا می‌کنند که خوردن گوجه فرنگی می‌تواند تا 50 درصد کیفیت اسپرم را تقویت کند. و با عث افزایش کیفت اسپرم در مردان می شود…