ستاره سینما در پیاده روی اربعین 97

ستاره سینما در پیاده روی اربعین 97

ستاره سینما در پیاده روی اربعین 97 به گزارش نازشو – هرساله نزدیک میلیون ها آدم از ایران و خارج از کشور به پیاده روی اربعین می روند و در ایران که بزرگ ترین کشور شیعه است. بزرگترین سهم را…