10 متن تبریک زن دایی شدنم مبارک + عکس نوشته

زن دایی شدنت مبارک دوست خوبم! می دونم مدت هاست منتظر چنین لحظه ای بودی امیدوارم قدم نو رسیده برای خانواده خواهر شوهر و همچنین خانواده شما پر خیر و برکت باشه *** زن دایی ها فرشته هایی هستند که وقتی خاله و عمه نداشته باشی تازه قدرشون رو می دونی زن دایی ش…