قابلیت های جدید واتس اپ

قابلیت های جدید واتس اپ مشخص شد.

قابلیت های جدید واتس اپ مشخص شد. به گزارش نازشو – بعد از فیلتر تلگرام واتس اپ پیام رسانی بود که دوباره مورد توجه ایرانیان قرار گرفت با اینکه برنامه واتس اپ در دنیا در رده اول قرار دارد اما…