کار زیبا بیرانوند برای همدردی با هم استانی هایش

کار زیبا بیرانوند برای همدردی با هم استانی هایش برای شما در این پست عکس کار زیبا بیرانوند برای همدردی با سیل زدگان لرستان را برای شما منتشر کردیم. همانطور که می دانید عید امسال متاسفانه سیل ها باعث شد…